WebbanalysKeymetrics

Viss lånad sökfunktionalitet eliminerar synlighet

En förklaringen bakom Google's ökande marknadsandel finns att påträffa bakom hur andra webbplatser på sina sidor bäddar in Google's sökfunktionalitet. Förlorarna är de webbplatser som gör det på fel sätt, de minskar sin egen synlighet och i många fall möjligheten att locka till sig annonsörer. Då är det bättre att göra som Eniro, köpa besöksvolymer och öka närvaron.

Google hänvisningar ökar

Mätningarna av hänvisningar från sökmotorerna talar sitt tydliga språk, Google's andel av volymen hänvisade besökare ökar fortfarande. En anledningen som få känner till eller noterat är att det är sökningar på webbplatser som bäddat in Google's sökfunktionalitet som bidrar till detta.

Google sökning hos Start.se

Sökresultat via Google

Svårigheten i att upptäcka att hänvisningen inte ursprungligen kommer från Google, utan från andra webbplatser, ligger i hur verktyg för webbstatistik tolkar hänvisningsinformationen som webbläsare ger ifrån sig.

De webbplatser som bäddar in Google's sökfunktionalitet på sidorna och sänder över besökaren till Google när sökresultatet presenteras kommer inte, för den webbplats dit klicket leder, att synas. Skillnaden ligger i hur man samarbetar med Google, t.ex. gör Eniro detta på ett för dem bättre sätt.

Google sökning hos Start.se

Tappad hänvisning

Problemet kan enkelt påvisas genom att besöka en webbplats som har Google inbäddat i sidan för att ge besökaren sökmöjligheter.

Knappar man in valfritt ord eller fras så kommer sökresultat att presenteras. När detta sker så har besökaren lämnat den webbplats där sökningen gjordes, och är nu på en resultat sida hos Google.

När besökaren klickar på ett sökresultat och sänds till länkens desitination så är hänvisningen från Google, inte den ursprungliga webbplatsen. Därmed missar den ursprungliga webbplatsen chansen att synas! Detta blir uppenbart om man med hjälp av JavaScript får webbläsaren att presentera information om hänvisande webbplats efter klicket.

Genom att mata in nedanstående JavaScript sträng i webbläsarens adressfält och trycka på enter dyker ovanstående ruta upp:

Med JavaScript kan webbläsaren visa hänvisande webbplatsjavascript:alert(document.referrer)

Eniro och Leta.se

Eniro, som lidit av vikande synlighet i hänvisarstatstiken, har nyligen köpt upp portalen Leta.se. Detta kommer att ge Eniro en ökad synlighet, men först efter det att man åtgärdat den sökfunktionalitet som Leta.se idag använder sig av. Köpet är logiskt sett i skenet av Eniro's behov av ökad synlighet, med besöksvolymerna som Leta.se har kommer Eniro att kunna öka sin marknadsandel sett ur ett hänvisningsperspektiv.

Google's framgångar, vad gäller marknadsandelar på sökmotorfronten, är till viss del sammankopplat med dess samarbetspartners vilka använder sig av Google's sökfunktionalitet. Samarbetet ger dem tillgång till sökresultat men myntets baksida är att de inte syns i webbstatistiken för de sajter vilka de medverkar till att skicka besökstrafik.

Denna dolda trafikgenomströmmning kan mycket väl betyda att Google's ökade marknadsandel inte skapas av den ensamt, utan att det är samarbetspartners som egentligen står för det. Eftersom dessa inte synliggörs blir heller inte potentiella annonsörer medvetna om deras närvaro. Gratis sökresultat och ingen synlighet kan kosta potentiella affärer, därför är det bättre att göra som Eniro där de ses som hänvisare trots att Google levererar sökresultaten.

---