WebbanalysKeymetrics

Ett bland de i Sverige dyraste klicken hittills

Tidningsstatistik (TS) blev 2/5-2008 dömda av Tingsrätten för att ha kopierat data från KIAindex och därmed ersättningsskyldiga. Här är bakgrunden till hur de upptäcktes och där logganalys i sin enklaste form bidrog till en konvertering som en följd av vad som måste vara ett bland de i Sverige dyraste klicken hittills.

Upptakten till det dyraste klicket

Mot slutet av 2006 var TS och Fråga Svar Marknadsinformation (FSM) båda aktiva i en upphandling där vinnaren skulle sköta den fortsatta driften av KIAindex. I samband med detta byggde TS en likartad lista med data, men gjorde två fatala misstag.

Två fatala misstag

Först tog man data från den befintliga KIAindex listan via Excel filer som laddades ned. Om syftet var att presentera en demo, så kan vilken programmerare som helst skapa dummy-data. Att helt dammsuga en annan källa tyder snarare på att man ville ladda in historisk data för att ha detta på plats om man vann upphandlingen. Värt att notera är att Excel filerna innehöll ingen länk till leverantörerna, och varför det är viktigt blir strax uppenbart.

Sedan inträffade det som satte hela karusellen i rörelse, nämligen att ett enda klick uppmärksammades. TS lade ut enligt egen utsago en lista för att få interna synpunkter, och den listan skulle enligt uppgift inte ha länkar till sig på sig från deras webbplats. Deras VD postade i en pressrelease nyligen följande när domen föll:

"Att lägga listan olänkad innebar bland annat att den inte kunde hittas av sökmotorer och att man måste veta den exakta adressen för att hitta den. Adressen kände några få personer till internt på TS. Några dagar senare lösenordsskyddades listan."

Verkligheten var att det på en sida hos TS fanns det en länk på en sida som hade ett misstänkt likartat innehåll som KIAindex där de olika leverantörerna fanns listade En av dessa länkar pekade mot den svenska hemsidan för WebSideStory (leverantör av HBX). Denna länk klickade någon på och det enda klicket ledde till att hela tilltaget kunde upptäckas, att meddela företaget vilken utsatts för detta var en självklarhet.

Klicket som ledde till skadeståndLoggfiler har ibland ett dåligt rykte som datakälla, men en bearbetning av loggfilen med verktyget LogSaw gav en tydlig indikation om vem/vad/när/hur:

192.165.204.126 - - [23/Nov/2006:13:16:39 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 7907 "http://www.ts.se/TSNet/Public/KIA/KiaList.aspx" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)" "-"

Klickar du på IP numret så finner du vilket företag som det är registrerat på, och minns då vad som sagts om att adressen till den av TS framtagna demolistan skulle ha känts till av några få personer internt på TS. En pikant detalj är att företaget som IP numret tillhör är en av de mätleverantörer som levererar mätdata till KIAindex, men även att TS placerat webbsidan i en katalog som heter "Public"...

Fakta, inte konspirationteori!

På den blogg som TS har skrevs dessutom av "Anders på TS" nyligen att:

En del anser fortfarande av någon anledning att TS inte är en oberoende part. Jag har personligen aldrig förstått det påståendet, så om någon kunde förklara det för mig med hållbara argument lyssnar jag gärna.

Man behöver inte vara någon större konspirationsteoretiker för att börja undra hur en länk på en intern TS webbsida kan sammankopplas till ett anrop från ett annat företag som man är oberoende av. Det är kanske ingen slump att de webbplatser för vilka TS utför revisioner är kunder till just det företaget, bara en logisk slutsats som man skulle kunna dra.

Låset på efter upptäckt

Först när TS väl blir uppmärksammade på att de fångats med "händerna i kakburken" så lösenordskyddades sidan, men då var det redan för sent. På samma sätt som Intentia la ut material olänkat för ett par år sedan, med en namngivning så att vem som helst enkelt kunde finna det, så belyser detta vikten av att ha koll på vad man gör med information som publiceras på en webbplats.

Med tingsrättens dom, där TS blev ersättningsskyldiga för att ha kopierat data från KIAindex, fick denna märkliga hstoria ett logiskt slut. Detta om något belyser hur viktigt det är att ha kontroll på sin webbstatistik, men även gällande lagar. Att i en upphandling, dammsuga data från ett annat konkurerande företag, borde ringt i ett antal alarmklockor hos den ansvarige chefen på TS. Man måste kunna lita på ett företag som utför revisioner.

Därmed kan man konstatera ur ett CPC perspektiv så måste detta klick vara bland de dyraste klicken som gjorts i Sverige, och det med en konverteringsgrad på 100%. Snacka om att webbanalys kan vara lönsamt! Ett visst underhållningsvärde har följande kommentar som publicerades i samband med upptäckten:

Min personliga uppfattning är att de (Fråga Svar Marknadsinformation) skjuter sig i foten.

K n a p p a s t.

Extern länkar:

Tråkig slut på en märklig historia [Raderad hos TS...]

Tingrätten fäller TS [Raderad hos Annons.se...]

TS döms för KIA-index stöld - tvingas betala 443.000

---