WebbanalysKeymetrics

Integriteten och KIAindex

På KIAindex återfinns merparten av de till besöksvolymerna största sajterna i Sverige, den datainsamling som sker berör majoriteten av alla individer i Sverige som surfar. Men varför nämns inte i dessa "FRA tider" något om integritet i de gällande riktlinjer som KIAindex har?

Integritet på tapeten

Det finns många som har upprörts av FRA-lagen och den datainsamling som tack vare denna nya lag därmed blivit en realitet.

Ofullständig P3P policy...Men ytterst få tycks medvetna om den massiva datainsamling som redan sker och har skett sedan mycket lång tid tillbaka med diffusa men även ibland direkt felaktiga sekretesspolicy deklarationer.

Med aktörer som släpper egna webbläsare, mobiltelefoner med mera som dessutom möjliggör en alltmer omfattande datainsamling ökar behovet av att stärka individens integritet.

För över 1 år sedan beskrevs här hur en del företag inom webbstatistiksfären duperade besökare till webbplatser med en innehållslös P3P policy kopplade till de 3:e parts cookies som man sände ut.

Problemet lever alltjämt kvar, och nu så även i samband med 1:a parts cookies där webbplatser idag omedvetet är blir delaktiga i att besökarens integritet inte tas tillvara eller klargörs. Se bara exemplet nedan från en av Sveriges större sajter där cookien från deras leverantör av webbstatistik saknar en korrekt P3P policy.

Nästan lite tragikomiskt är det, om man följer länken för att se hela sekretesspolicyn för webbplatsen, att mötas av ett felmeddelande.

Det ger inte direkt ett större förtroende för hur besökarens integritet är tänkt att hanteras av leverantören av webbstatistik eller webbplatsägaren!

Viktig punkt att ta med i riktlinjerna

Privacy policy does not existKIAindex riktlinjerna är uppenbarligen i akut behov av ännu en punkt, nämligen hur besökarens integritet skall kommuniceras på ett entydigt sätt.

P3P är en etablerad standard som rätt implementerat skapar ett ökat förtroende för att besökarens integritet hanteras på ett bra sätt.

Ordet integritet behöve dessutom synliggöras i de riktlinjer som KIAindex har, för närvarande existerar inte ordet integritet i deras riktlinjer.

Underlåtenhet att ta tag i problemet urholkar ännu mer de nödvändiga cookies som webbstatistiken behöver kunna sätta i webbläsare, och är trovärdiga korrekta mätningar viktiga måste arbetet med att säkerställa detta påbörjas.

Främst när det gäller datainsamling till 3:e part, speciellt då insyn i vad som händer med datat är obefintligt.

Soprent vad gäller sekretesspolicyLika illa som att ha en felaktig P3P policy är att inte ha någonting alls, speciellt som leverantör av system för webbstatistik.

Det är dags igen för KIAindex att ta tag i integritets-aspekten med de publika mätningar som ligger till grunden för dess lista. Intentionen att så småningom gå över till 1:a parts cookies är ett steg i rätt riktning, men en pålitlig P3P policy är även det nödvändigt.

KIAindex som organisation har möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning, nu handlar det bara om att ha kuraget att göra rätt.

---