WebbanalysKeymetrics

Pålitliga validerade webbmätningar

Ett mätsystem för webbstatistik som inte räknar rätt av olika orsaker ger missvisande siffror, och genom validering av siffrorna som presenteras av den kan man förvissa sig om att rätt siffror verkligen visas. Än mer intressant blir det när valideringen i sig ger siffror som vid en första anblick inte förefaller vara märkliga men som vid en närmare kontroll visar sig vara det.

Nya aktörer på banan

Nyligen kommenterade jag i en notis på DagensMedia om ett fenomen som varit uppenbart länge för den som velat se det att:

"...speciellt med tanke på hur den tidigare aktören t.ex. i sina revisioner avrundat upp till närmaste hundratal utifrån befintliga siffror."

Med nya aktörer på gång in i revisionsscenen kan det tyckas vara en rätt irrelevant detalj, MEN vad är en validering värd när den inte speglar faktiska siffror?

Återkoppling apropå avrundning

Anders Eriksson (TS) skrev som en följd av min kommentar om sin syn på saken:

"Det finns en stor okunskap om vad vår revisionstjänst innebär. Att vår revision innebär att vi bara rundar av till närmsta hundratal visar detta mer än någonting annat. Sådana påstående är så klart HELT felaktiga och visar att kunskapsnivån där ute fortfarande är låg."

Enligt Wikipedia så innebär avrundning en förenkling av tal genom att förminska antalet värdesiffror. Att avrundning sker får man en tydlig och uppenbar indikation på vid inhämtning av mätdata som TS och KIAindex publicerar.

Do the math... (källa: KIAindex & TS)Som synes i bilden till vänster sker en avrundning till närmaste hela hundratal, konsekvent och utan tvivel. Därmed är det inte så lite pinsamt att fara ut med att påståenden om avrundning är HELT felaktiga, tvärtom så är det hur uppenbart som helst för den som ids ta reda på tillgänglig fakta.

En uppenbar slutsats av denna enkla analys är att kunskapsbristen inte kan sägas vara stor, möjligtvis kvarstår brist på kunskap när det gäller de metoder och automatiserade datainhämtningssystem som används av TS. Här har kan TS göra sig själv en tjänst genom att förtydliga detta, kunskapsnivån där ute är förmodligen låg vad gäller den webbrevision som erbjuds av dem.

Datablödning

Vad som är en aning alarmerande med den på 100-talet överensstämmande siffrorna som presenteras fortlöpande efter webbrevisionen / valideringen av unika webbläsare ovan är det enkla faktum att datainsamling till två olika 3:e parts domäner nästan alltid skiljer sig åt. Speciellt i de fall där den ena domänen imrworldwide.com) är ökand sedan långt tidigare och aktivt blockeras i olika typer av säkerhetssystem.

Detta medför att datainsamlingen drabbas av vad som kallas datablödning, vilket är värt att poängtera drabbar alla statistiksystem där domänen för datainsamlingen blockeras.

Men det är även alltför liten skillnad mellan de siffror som visas eftersom cookieradering borde skilja sig åt mellan cookies från den ena domän vars cookies raderas av t.ex. AdAware (och likartade program), och en relativt anonym domän som TS använder för sina webbrevisioner.

Det är alltid lämpligt att verifiera att en validering av webbmätningar sker på rätt sätt, enkla stickprov kan snabbt påvisa om så inte är fallet. WTI togs fram just av den anledningen för att utföra beräkningar och validera webbmätningar mot data från befintliga system.

En parafras på Arthur C. Clarkes citat är att "all revision av digitala medier ser ut som magi om det bara åtföljs av tillräckligt mycket intyg". Men ha alltid i bakhuvudet att webbmätningar alltid har en viss felmarginal, det gäller bara att minimera dem.

---