WebbanalysKeymetrics

Potemkinkullisen Chrome vattnar ur begreppet unika besökare

Chrome och MS IE 8 är nu ute i betaversioner som lovar guld och gröna skogar, men en titt under huven på dessa gör att man osökt kommer att tänka på sagan "Kejsarens nya kläder" speciellt när det gäller anonymitet. Dessutom påverkar anonymitetsmekanismerna webbmätningar på ett mycket ofördelaktigt sätt, något som gör att ett nytt mätvärde måste göra entré på scenen.

Ökad anonymitet utlovat

Med de nya betaversionerna av Google's Chrome och Microsofts Internet Explorer 8 utlovas bland mycket annat (för att citera en journalist på IDG) "en särskild funktion för att surfa utan att ge några spår efter sig", d.v.s. en ökad möjlighet till anonymitet för surfare.

Den nyfikne måste bara att testa för att se om detta inte är ännu ett fagert löfte som visar sig vara en dimridå, men först en snabb återblick!

Problem med beräkningen av unika besökare

Från början var mätningar av unika besökare i KIAindex presenterat på månadsbasis, och det oförklarligt nog baserat på 3:e parts cookies.

Unika besökare baserat på olika unikhetsnycklarEfter en längre tids ökning av antalet unika webbläsare på just en webbplats blev det uppenbart till slut att siffrorna i den publika mätningen inte var trovärdiga.

Efter en viss tids vånda valde man att minska ner den tidsperiod som beräkningen av unika besökare utfördes på för hela listan, därmed fick man ner antalet unika besökare till en för KIAindex konsumenterna trovärdig siffra.

Dock använde man fortfarande en för unikhetsberäkningar direkt snedvridande unikhetsfaktor, nämligen 3:e parts cookies. Och så fortsatte det ett par år till.

I samband med att säkerhetsbolag som F-Secure och Lavasoft började utöka funktionaliteten för hemanvändare när det gällde att öka anonymiteten, blev det till slut uppenbart även för de mest envisa försvarare av 3:e parts cookies för beräkning av unika besökare att det var dags att börja använda 1:a parts cookies.

29:e Maj 2008 släpptes till slut de uppdaterade reglerna av KIAindex där man som ett resultat av snedvridningen med 3:e parts cookies kom fram till att nya aktörer skulle mäta sina webbsidors unika besökare med 1:a parts cookies (de gamla aktörerna kunde fortsätta som förr!). I uppdateringen står även att finna:

Aktörer som har sedan länge funnits på KIA-index och använder sig av tredje parts cookie skall ha målsättningen att ändra taggningen till första parts cookie så snart som det är praktiskt möjligt.

Värt att notera är att detta är genomförbart på en (1) dag på de flesta webbplatserna, och man har inkonsekvent nog inte satt ett datum då detta skall vara gjort. M.a.o. så fortsätter siffror som är snedvridna att publiceras som korrekta, något som rimligen inte borde vara så.

Surfa inkognito

Inkognito med Chrome

Vi kommer därmed tillbaka till nya Google Chrome som utlovar en ökad anonymitet när man använder sig av dess inkognito inställning:

Det blir därför inte så lite förvånande att efter ha läst detta gå in via skiftnyckel ikonen, välja alternativ, klicka på fliken under huven och längst ned på fliken klicka på visa cookies knappen hitta att redan i startläget på inkognitosurfning finna 2 Google cookies på plats...

Hela upplägget med Inkognito kan tyckas märkligt då Google själv tillhandahåller ett mätverktyg, frågan är bara om de Google cookies som mirakulöst nog inte raderas gör att deras mätverktyg ändå kan fortsätta hjälpligt räkna unika besökare?

Riktig anonymitet

Faktum är att Firefox i och med version 3 har fått tillbaka en blockering av 3:e parts cookies som fanns i version 1, märkligt nog försvann detta ur version 2 när en viss sponsor kom in i bilden. Dessutom med alla insticksmoduler som finns för Firefox så är en ökad anonymitet redan möjlig, den har även möjlighet att ställas in så att man kan rensa all personlig data när webbläsaren stängs ned.

Med MS IE 7 och tidigare versioner så har blockeringen av 3:e parts cookies har funnits där länge. Men för att få riktig anonymitet krävs lösningar som Privoxy, ihop med TOR så ger Privoxy anonymitet bortom att radera sin personliga surfhistorik och cookies. Ena stunden är du en surfare från Ulan Bator, ett klick senare på nytt id så är du från Säffle. Lösningar som Privoxy är rena giftet för nätverksmätningar och 3:e parts annonsvisningar då den blockerar allt som matchar de regler den kommer utrustad med.

Negativt för webbmätningar

Som ingressen angav så har samtliga anonymitetsmekanismer en negativ påverkan på webbmätningar, raderas/blockera cookies automatiskt så får man inga unika besökare ur data som insamlas från sådana besökare. Raderas cookies efter varje besök och/eller när webbläsaren stängs ned i stor omfattning kommer snart unika besökare bli ett opålitligt mätvärde, och det blir bara besök som kan beräknas med de cookies som under besöket finns i webbläsaren. Så är fallet med samtliga 3:e parts cookiebaserade siffror på unika besökare idag.

Unika återkommande besökare Därför är mätvärdet unika återkommande besökare viktigt för att kunna få ett värde att jämföra unika besökare mot just av denna anledning, tyvärr har det hittills saknats förståelse för att utöka KIAindex med det (innan någon skriker IAB så notera att inte heller de heller lagt ner bollen på krysset).

Unika återkommande besökare är ett pålitligt lägsta värde på mängden unika besökare där cookien överlevt minst ett besök, och ju fler unika besökare så borde webbplatser ha en procentuellt högre andel unika återkommande besökare.

Den trenden har konstaterats på ett flertal svenska webbplatser, tiden är verkligen mogen för att börja redovisa detta värde.

Skall man ha en pålitlig anonymitet på nätet så duger inte halvmesyrer utan det krävs lösningar som verkligen levererar anonymitet, allt annat är bländverk. Att byta till en ny webbläsare som är ett lapptäcke av Firefox och Safari är inte lösningen, speciellt när den erbjuder en inkonsekvent anonymitetslösning. Chrome kommer utan tvivel att ta marknadsandelar, frågan är bara vem vinner och vem försvinner?

Chrome avinstallationsmeddelandeRätt konfigurerade erbjuder samtliga andra webbläsare (Firefox, MS IE, och Opera) ett relativt acceptabelt skydd, samtliga kan blockera 3:e parts cookies som många inte önskar ta emot. Kompletterat med Privoxy och TOR så överträffar man den anonymitet som Chrome erbjuder med råge och det utan att Google's egna cookies smyger sig in. Just det, CustomizeGoogle löser det problemet i Firefox.

Slutligen är det ett faktum att unika besökare börjar urholkas av allt snabbare, radering/blockering av cookies har blivit mer markant som en följd av bristande cookiehantering på webbplatser. När nu den största nätverksajten på KIAindex åter börjar stiga upp mot fornstora 9 miljoner unika webbläsare på veckobasis finns det definitivt anledning att se över de siffror som redovisas. Med unika återkommande besökare får man en indikation på hur pass pålitlig siffran unika besökare egentligen är, det är dags att börja redovisa den.

Externa länkar:

Tor: anonymity online

Privoxy

---