WebbanalysKeymetrics

Särskrivning tycks pleonastiskt på webbplatser

Särskrivning av ord som webbanalys kunde för ett par år sedan ge fördelar i samband med sökordsoptimering, men frågan är om så är fortfarande fallet om man söker i Google. En uppföljning av två tidigare artiklar som publicerats här visade snabbt att särskrivning tycks pleonastiskt, i varje fall om orden som särskrivs ingår i domännamnet.

Test av särskrivning

I September 2005 publicerades en artikel i syfte att testa om särskrivning kunde resultera i en placering högt upp i Google's resultatlista vid sökning på orden webb och analys. Tanken var att undersöka om särskrivning kunde ge fördelar, och ett halvår senare (Mars 2006) skrevs en uppföljare på resultatet.

Testet gav resultat och den första artikeln kom att klättra upp på topp 10 i resultatlistan vid sökningar på just orden webb och analys. Då den första artikeln publicerades gav Google 185.000 resultat, 6 månader senare när den andra artikeln skrevs var antalet påträffade resultat uppe i hela 793.000!

En enorm ökning av sökresultaten för särskrivning

Sökresultat på orden webb och analys på GoogleNu tre år senare har antalet sökresultat på orden ökat till det smått otroliga antalet 950.000.000, men det är inte det mest intressanta.

Det är snarare att den första artikeln som innehöll de för testet viktiga särskrivningarna försvunnit, m.a.o. inte ens påträffas på i de topp 100 sökresultat som Google visar. Dessutom är det mycket intressant att startsidan på domänen istället kommit att ersätta den och ligger allra först i en mycket omfångsrik lista av sökresultat.

Men förmodligen är det inte speciellt många som särskriver ordet webbanalys, och värt att notera är att antalet sökresultat på webbanalys är ungefär lika många som för 3 år sedan. Användandet av den lite äldre alternativa stavningen webanalys minskar däremot kanske främst för att det är ett stavfel, en pikant detalj är många företag fortfarande betalar för att synas med annonser vid sökningar på det felstavade ordet webanalys.

Intressant är dock att notera att en sökning på webb analys på Google.com ger betydligt färre sökresultat med 504.000 stycken. Precis som oreviderade besökssiffror så blir det lite osäkert hur många sökresultat det egentligen ligger indexerade i Google's databaser.

Sedan testet först gjordes tycks betydelsen av särskrivning ha minskat radikalt, just nu tycks det snarare vara väsentligt att domänen innehåller de ord som eftersöks. Att det exakt matchar domänen bidrar med största sannolikhet till resultatet, dock får man komma ihåg att de algoritmer, vilka styr de sökresultat som visas, förändras hela tiden.

Pleonastiskt betyder onödigt, anledningen till att det står här är ännu ett test...

Externa länkar:

Se sökresultatet för webb analys på Google.se

Se sökresultatet för webbanalys på Google.se

---