WebbanalysKeymetrics

Segmentering ger svar

Att spotta ut webbstatistik, kors och tvärs i fördefinierade rapporter, klarar många system för webbstatistik av idag om än med olika grader av precision. Problemet för en webbanalytiker är att kunna få svar på frågor på ett smidigt sätt utan en stor arbetsinsats, just därför finns segmentering!

Ur informationsmörkret med segmentering

I webbstatistikens gryning och en lång tid därefter var lösningen filtrering för att bena ur relevant data vid analys av loggfiler. Filtreringen möjliggjorde att man t.ex. kunde analysera trafik till specifika delar av en webbplats, men även att kombinationen av flera filter kunde ge mer detaljerad information på specifika frågor som webbanalytikern kunde ha.

Den som jobbat med omfattande filtrering känner säkert till fenomenet man osökt kom att uppleva, nämligen när man lyckades hamna i situationen "vilsen i filterhärvan" på grund av de inneboende begränsningarna med filtrering. Filtrering kan liknas vid en stenyxa, något som man kan fälla träd med men ytterst få förstår varför man skulle använda idag när det finns bättre verktyg.

Dagens lösning är segmentering på klientinsamlad trafikdata, d.v.s. funktionalitet att med hjälp av enkla definitioner kunna ställa frågor till datalagret med trafikdata och kunna få fram svar som ger bättre beslutsunderlag och analyser. Med segmentering kan man både snabbt och enkelt sprida ljus i det informationsmörker som är verkligheten för många webbanalytiker.

Fråga och få svar direkt

Att ställa frågor och få svar direkt vid analys kan tyckas vara en självklarhet, men verkligheten är att frågor ställs och i bästa fall kan webbanalytikern få svar efter en kafferast eller lång lunch. Har man många frågor blir man antingen speedad på allt kaffe man får bälga i sig, eller som i vissa fall tvingas vänta till dagen efter för att förhoppningsvis hitta ett svar när man återkommer till kontoret.

De företag som tagit sig runt problematiken med långsamma svar på sitt trafikdata har kastat in en ansenlig mängd pengar för att lösa informationsbehovet, system som Visual Site från Visual Sciences (tidigare WebSideStory) har varit lösning på problemet vilket krävt en omfattande och kostsam process för att komma upp på benen.

Andra exempel är lösningar som kostar lika mycket per licens för webbanalytiker som hela lösningen för lite vanlig webbstatistik kostat för hela webbplatsen, lägg till kravet av en fet klient på en dedikerad dator med mera. Live Segmentation från min nuvarande arbetsgivare Nedstat är en lösning som möjliggör segmentering på allt det insamlade trafikdata man har.

Segmentering har aldrig varit enklare!Detta sker utan att definiera och bygga upp skräddarsydda datalager eller ta långa kafferaster. Realtidssegmentering är ett måste i arsenalen för en seriös webbanalytiker, för den som finner intellektuell stimulans i webbanalys så är det ett oumbärligt verktyg som många saknar.

Live Segmentation fungerar utan fet klient, stor kostnad, lång dyrbar implementation, definitioner av segment på förhand och alla andra anledningar till att det varit svårt att vaska fram svar. Nu kan man i en webbläsare ställa frågor och få svar direkt utan varken stor arbetsinsats eller lång väntan. Äntligen "information at your fingertips" (Bill Gates, Fall Comdex 1990) i webbanalysvärlden.

Snabb affinitetsanalys med segmentering

Låt säga att en webbplats säljer annonsutrymme på webbplatsens olika innehållskategorier, och att försäljningen av annonsutrymme går trögt på sportsektionen. En driftig säljare, som har befintliga kunder som köper annonsutrymmme på nyhetssektionen, ville veta följande av sin webbanalytiker:

Hur många unika besökare ser startsidan vid varje besök där även sportsidor besökts under valfritt besök, och vid minst 2 besök?

Svår fråga får ett tydligt svar snabbt.En till synes trivial fråga kan ge merförsäljning om säljaren med affinitetsanalys och segmentering kan få fram data som för kunden bevisar att samma besökare även besöker andra delar av webbplatsen som t.ex. sportsektionen.

Med rätt funktioner kan svar tas fram med mycket kort varsel, prova att göra en liknande fråga med det webbstatistiksystem du har idag! Får du fram svaret på denna kombination av 3 mätpunkter på mindre än 3 minuter?

Segmenteringen klargör att mängden unika besökare, som matchar den unika kombination av mätpunkter som segmentet anger, har ökat mot föregående månad och därmed möjligheterna för en annonsör att säkrare kunna öka sin exponering på webbplatsen till samma målgrupp men i en sektion som man inte funderat på tidigare. Vilken annonssäljare skulle inte vilja ha liknande fakta som stöd?

Segmentering är utan tvivel något som varje webbanalytiker som skall analysera stora datamängder måste använda för att få fram svar omgående. Antingen hackar man vidare på trädstammen med stenyxan eller så sliter man fram motorsågen och ser till att få jobbet gjort. Segmenteringen är som en motorsåg med nyslipad kedja, bara att kapa igenom trafikdata efter relevanta svar. Får man inte fram svaren så använder man fel verktyg.

Det är dags att lämna stenåldern!

---