WebbanalysKeymetrics

Segmentering och nålen i höstacken

Den ibland rent av enorma mängden insamlad data som webbstatistik baseras på kan liknas vid en höstack, och att hitta den berömda nålen i höstacken kan vara knepigt. Segmentering gör det enkelt att hitta den virtuella nålen, men förutsätter att rätt fråga ställs.

Att hitta nålen i höstacken

Mycket intressant data döljer sig i stora datamängder som är resultatet av datainsamling på webbplatser, men just att datamängden är så omfattande kan i sig vara ett problem när det gäller att finna relevant information. För många brukar problemet först vara att ställa rätt frågor till det data som man har tillgång till, men ibland rent av att kunna ställa rätt frågor.

SIFO besökare knackar påEn sådan nål i höstacken påträffades häromdagen när en stadig ökning av sökningar på mitt namn visade sig i rapporterna som Sitestat tar fram. Jag blev nyfiken på vilka domäner dessa sökningar kom ifrån och kunde notera en speciell domän som väckte mitt intresse vilket föranledde till lite segmentering.

Segmentering reducerar bruset avsevärt

Segmentering på SIFO ResearchDet svåra med att ställa frågor är att ställa relevanta frågor, med domänen ifråga uppenbar så var det en barnlek att ställa in siktet på den. En koncis och enkel segmentering reducerade därefter bruset.

Det visade sig därmed snabbt att sådana namnsökningar hade gjorts 4 gånger under den givna rapport perioden, nästan lite fascinerande!

EgoanalysDetta speciellt med tanke på att just detta företag verkar i periferin av samma område som min arbetsgivare Nedstat.

Eftersom sökningen gjorts på mitt namn blev det mest spännande delen av denna lilla övning i segmentering att finna ut vad dessa besökare sedan läste mest om på webbplatsen. Deras intresse visade sig förutom hemsidan kretsa kring en artikel skriven i september 2008.

NamnsökningTill slut tycks polletten ha ramlat ned för dem & ett annat företag som artikeln hade som exempel då justeringar gjorts på respektive P3P policy.

Egoanalys ny hobby för den extroverte på nätet

Egoanalys är motsatsen till egosurfning, d.v.s. att istället för att använda sökmotorer för att se hur mycket det skrivs om en så använder man webbstatistik för att se hur många som söker efter ens namn. För en del kan det vara viktigt i vårdandet av sitt "varumärke" om man är extrovert lagd och syns på bloggar men även skriver eget material, personligen är min uppfattning den att Arne Anka summerar det fenomenet tämligen väl i följande citat:

Att inse sin egen betydelse är som att få ett kvalster att fatta att han bara syns i mikroskop

Dock kan egoanalys ibland ge upphov till viss insikt som i detta fall. Segmentering är framtiden för den seriösa webbanalytikern som vill reducera bruset, exemplet ovan är bara för att illustrera att det är enkelt att gå från upptäckt till att borra ned sig i data. Med segmenteringen som mikroskop frilägger man detaljer som annars kan gå förlorade.

Externa länkar:

Egosurfing

Arne Anka

---