WebbanalysKeymetrics

LinkedIn ger signaler

Att webbanalysbranschen har konsoliderats har knappast undgått någon, och man kan med hjälp av nätverk som t.ex. LinkedIn snabbt se indikationer på när de nya köparna tar fram "kniven". Här ett exempel från det senaste uppköpet i branschen.

Adobe köper Omniture

Den senaste i raden av uppköp är Adobe's köp av Omniture. Ett visst underhållningsvärde har uppgiften om att nu så kommer uppköpet göra det möjligt för företaget att implementera Omnitures analysverktyg i Adobes Flash, Dreamweaver och Acrobat. Måste vara en krånglig implementation om man måste köpa ett företag för att kunna implementera den kod som krävs för att mäta webbtrafiken.

LinkedIn rekommendationer signalerar

Osökt minns jag hur det gick när NetIQ köpte WebTrends (WebTrends led under flera år av detta uppköp innan man lyckades komma loss från dödsrullningen), och när Omniture senast köpte Visual Sciences så tog en annan sitt och avlägsnade sig så fort det bara gick.

En tydlig signal

En utan tvekan säker signal på när förändringar stundar i nyligen köpta företag är när anställda, som funderar på att att säkra sin framtid, uppdaterar sina CV. I fallet till vänster en f.d. Omniture anställd som rekommenderar en ex. kollega som vet att det kommer hända saker snart. Lite koll på sociala nätverk sajter som LinkedIn ger en tidig indikation på när det finns potentiell personal tillgänglig för expanderande företag.

---