WebbanalysKeymetrics

Webb-TV ger ökat engagemang med fler sidvisningar

En trend är att ett ökande antal sajter bäddar in webb-tv klipp på webbsidorna, vilket ger en mer visuell upplevelse än statiska bilder. Det finns andra positiva effekter av att göra det, och ett av dessa är en ökad interaktion med besökaren. Men för annonsbärande sajter finns det dessutom en mycket viktig mätbar effekt, mätbar om man har tillgång till segmentering.

TL;DR

För en annonsbärande sajt så är webb-TV med bra innehåll ett just nu utmärkt sätt att knyta besökaren till sig och samtidigt öka på exponeringsytan man har i form av sidvisningar. Webb-TV ger fler sidvisningar.

Om det blir effektivare ur ett konverteringsperspektiv återstår att mäta och se, bäddar man dessutom innehåll från annan leverantör i sina sidor så kommer man snabbare igång om man inte har webb-TV på sajten idag. Men det är viktigt för korrekta mätvärden säkerställa att man verkligen mäter start av varje klipp och alla händelser fram tills dess att klipp/episoder tar slut.

Engagemang ger mer

Ingen kan ha undgått att se att nyhetssajter liksom TV kanalernas webbplatser har fått fler inbäddade webb-tv klipp med tiden. Engagemang (eng. engagement) har det varit mycket surr om tidigare och Eric Peterson har skrivet en del om det (se länk längst ned på sidan). Två av de fem grundläggande punkterna som han tar upp ur bl.a. ett mätperspektiv är besökstid och sidvisningar per besök, och det är dessa som är intressanta ur ett webb-TV perspektiv. Den 3:e mätpunkten är antalet besök per besökare som ju alla som kan sin webbanalys vet är beroende av att en 1:a parts cookie finns på plats för att få fram rättvisande mätningar.

Besökstiden tyder på intresse

Att en längre besökstid ofta går att likställa med fler sidvisningar kan visserligen vara fallet för det mesta, men med webb-TV på sajten så får man, genom att besökaren ser på olika klipp och episoder, automatiskt att mer tid tillbringas på sajten. Men inte bara det.

Webb-TV besökare har längre besökTabellen ovan visar på besökstiden för de besökare som använder sig av webb-TV under sitt besök, och en stor andel besökare tillbringar mer än 25 minuter på sajten. Skillnaden mellan webb-TV användares besökstid och besökare som endast anropar sidinnehåll är tydlig.

Det är mycket viktigt att notera att man med sitt mätverktyg måste kunna mäta både start och stopp på webb-TV innehållet som streamas ut, speciellt när webb-TV sändningen är det sista besökaren ser på sajten innan de lämnar sajten.

Bilden (Duration per visit) illustrerar en typisk fördelning av besökstid på en webbplats som erbjuder webb-TV. Mäter man inte slutet på klippet/episoden så har man ingen aning om hur mycket av den som besökaren sett och per automatik blir besökstiden långt kortare än den verkligen är. Har man många webb-TV användare så ökar naturligtvis snedvridningen.

Besökare som endast ser på sidor har kortare besökstid

Endast sidvisningar = kortare besök

Det blir uppenbart i den 2:a bilden, besökare som inte använder webb-TV har en markant kortare besökstid (värden på < 0,4% saknar stapel). Att webb-TV ger längre besökstider är givetvis kopplat till att det tar tid att se innehållet

Men dåliga klipp/episoder kan lika gärna korta ned besökstiden varför man bör analysera besökstider även utifrån besökstiden baserat på webb-TV genre. Med webb-TV blir besökstiden längre (rätt givet!) men ännu mer intressant är om det tar bort intresse från sidinnehåll

Webb-TV besökare har fler sidvisningar

Fler sidvisningar per besök

Webb-TV besökare har dessutom per besök ger fler sidvisningar, den högre interaktionsgraden med sajten är dessutom mätbar. Andelen webb-TV användare som ser +2 sidor är betydligt större än de som endast besöker sidor.

Beroende på visningar av klipp/episoder så kommer besökaren under ett besök därmed att inte bara tillbringa mer tid på sajten, utan dessutom exponeras för mer innehåll och speciellt reklam på annonsbärande sajter.

Besökare endast till sidor ser färre sido än webb-TV användare

I princip tycks sidvisningarna vara minst dubbelt så många hos webb-TV besökare än hos de andra besökare till webbplatserna som erbjuder detta.

Skillnaden i sidvisningar mellan dessa två grupper av besökare blir tydligt när man ser sidvisningsantalet för dem som inte använder webb-TV.

Ett tredje mätvärde är besök per unik besökare, och även här finns det skillnader mellan webb-TV besökare och besökare till enbart s.k. vanliga sidvisningar. ~36% av besökarna som använder webb-TV gör 2 eller fler besök per vecka, jämfört med ~27% hos de som endast besöker sidor.

 

Externa länkar

Measuring the Immeasurable - Visitor Engagement

Mätning av webb-TV

---