WebbanalysKeymetrics

Alexa siffror suspekta

Gratis är gott, men när det gäller en del gratis webbstatistik som florerar på nätet så kan den vara direkt vilseledande på grund av att dataunderlaget är bristfälligt. Ett sådant exempel är Alexa som ingen seriöst kan referera till eller ens använda mätvärden ifrån eftersom de siffror som levereras där är grymt missvisande.

Suspekt information

Alexa, som kallar sig "the web information company", borde snarare byta ut "information" mot "desinformation" då de siffror som de presenterar i sina rapporter är suspekta. Datainsamlingen, som sker via en toolbar som inte är så vanligt förekommande, gör att dataunderlaget för webbstatistiken är bristfälligt som bäst.

20% rätt på 10 sökord är underkänt i betyg!Den webbstatistik som sedan presenteras blir i bästa fall att betrakta som opålitliga trendindikationer, analyser utförda på en begränsad datamängd är ingen annat än sampling vilket inte kan användas annat än med stor försiktighet.

Exempel på vilseledande mätvärden

Ta t.ex. Alexa rapporten på vilka sökningar som givit besök till denna sajt, i den 10 i topp listan återfinns endast 2 av de ord som Sitestat rapporterar.

En snabb koll i loggfilen bekräftar att Alexa bara har 20% rätt (2 av 10). Frågan är vad information med så låg tillförliglighet egentligen har för nytta, med en så pass låg trovärdighet är detta ett slöseri med tid och bytes.

Datavalidering rekommenderas

Detta är ännu exempel på varför siffror måste verifieras för att ha någon som helst trovärdighet, alltför mycket vilseledande information finns tillgängligt på olika sajter och refereras till i tid och otid. Vad som dessutom är uppenbart är att beräkningar på ett begränsat dataunderlag ger mätvärden som inte stämmer. Detsamma gäller vid sampling.

Verktyg som Alexabooster har visat att Alexa enkelt kan manipuleras. Mätvärden från Alexa saknar trovärdighet av flera anledningar (bl.a. datainsamling & metod), att hänvisa till Alexa eller sajter med likartad data är att vilseleda. Granska alltid kritiskt alla mätvärden där begränsat mätdata / sampling använts.

Extern länk:

Search Analytics på Alexa för Webbanalys.se

---