WebbanalysKeymetrics

Behavioural targeting i ropet

Individualiserad reklam (eng. behavioural targeting) används i ökande grad av publicister och annonsörer online i syfte att effektivisera onlinekampanjer, i teorin skall sajtbesökare visas relevanta annonser. Därför måste besökaren identifieras, annars faller hela tanken platt till marken. Unika återkommande besökare är just den målgrupp som detta fungerar på, men varför redovisas på t.ex. KIAIndex inte dessa siffror?

TL;DR

Individualiserad onlinereklam förutsätter att historik finns över vilka annonser som exponerats för en unik återkommande besökare, utan historik faller hela idén med behavioural targeting platt till marken. Skall annonsörer kunna ta ställning till lämpliga annonsplatser måste en öppen redovisning av unika återkommande besökare bli verklighet på KIAindex. För den vanlige surfaren krävs ett fortsatt aktivt agerande, och val av olika metoder, för att freda sig mot alltför inträngande datainsamling.

Behavioural targeting ger riktade annonser

Individualiserad onlinereklam (eng. behavioural targeting) är en teknik som utgår ifrån att annonsernas effektivitet online ökar om besökare (i.e. deras webbläsare) är igenkännbara på basis av unika slumpsiffror i cookies som delas ut i samband med annonsvisningar.

Annonser anpassas således på basis av tidigare visade annonser, men även andra mätvärden som geografisk identifiering, demografiska värden, eller innehållstypen för sajten i fråga. Visst, det låter ju riktigt bra men i verkligheten finns det en rad faktorer som påverkar utfallet. Det gäller först att få grepp om de relevanta besökarna.

Unika återkommande besökare guld värda för annonsör

Det betyder att för en annonsör är en sajt, som har en hög andel unika återkommande besökare, betydligt bättre lämpat för att använda individualiserad onlinereklam på. Men för potentiella annonsörer är det svårt att få fram detta värde då det idag redovisas av endast 1 (en) enda sajt av alla som påträffas på KIAindex, men även för att det förefaller vara ett värde som alltför tydligt ger insikt om sajternas besökare vilket man uppenbarligen inte vill synliggöra.

IAB seminarium 2010

IAB seminarium om individualiserad onlinereklam

P.g.a. bristen på synlighet vad gäller unika återkommande besökare så var det därför rätt befriande att på ett IAB seminarium i Juni 2010 höra Henrik Nilsson på Bird & Bird beröra detta och förklara individualiserad onlinereklam:

"System som känner igen återkommande användare och anpassar marknadsföringsinnehållet till dennes identifierade intresseområden"

Viktigt att notera är att återkommande användare i realiteten är unika återkommande besökare, den målgruppen måste synliggöras mer i publika mätningar för att dessa skall behålla en acceptabel grad av trovärdighet. Glappet mellan det totala antalet unika besökare och unika återkommande är viktigt att identifiera.

Högsta och lägsta antalen återkommande besökare

Att naivt tror på siffran unika besökare som redovisas publikt, när i själva verket så ligger verkligheten mellan ett högsta värde (unika besökare) och ett lägsta värde (unika återkommande besökare) för en given tidsperiod. Sajter i Sverige med många besökare bör ha en högre andel unika återkommande besökare än sajter med färre, med över 1 miljon unika besökare på veckobasis skall man förvänta sig att över 50% av dessa är unika återkommande besökare.

Cookieradering en realitet

Med cookieradering och en rad plugin's i webbläsare som eliminerar cookies efter besök blir mätvärden av unika besökare uppblåst, varje nytt besök ger dessa besökare en ny cookie vilket gör dem till nya unika besökare fortlöpande. Unika återkommande som tal är överlägset ur trovärdighets synvinkel, m.a.o. är detta värde vad som kännetecknar en trogen kund.

Smutsen tränger in i din PC

Jakten på att identifiera unika besökare har ibland gått för långt. Det finns aktörer, som mer än andra drabbas av cookieradering, vilka länge missbrukat en funktion i Flash att lagra cookieinformation lokalt i datorer för att med detta kunna återskapa cookies som raderas. Kan tyckas smart men är det acceptabelt?

BetterPrivacy rensar bort flash cookies

Botemedlet

BetterPrivacy är ett bland många botemedel, som i varje fall Firefox användare kan använda, för att säkerställa att s.k. Flash cookies inte missbrukas. Liksom med AdBlock Plus gör surfare ett mycket uppenbart val.

Opt-out cookies har framförts som en annan lösning som surfare kan använda, men det förslaget är ogenomtänkt då varje radering av cookies som många användare gör fortlöpande skulle kräva ett återbesök för att på nytt ladda in opt-out cookies. Cookies för att förhindra cookies, urbota korkat!

Juridiska regelverk tandlösa

Det finns en rad olika juridiska regelverk som skall styra hur cookies används enligt presentationen från IAB seminariet:

Personuppgiftslagen
Lagen om elektronisk kommunikation
Marknadsföringslagen
Branschregelverk
"God Sed"

Men dessa förefaller tandlösa, det är bara att försöka finna ett fall i Sverige där detta gått till rättslig prövning eller där PTS agerat. Därmed är surfare lämnade att själva hantera situationen med diverse plugin's, Privoxy filtering, och andra metoder. Förloraren är i slutändan den som mäter trafiken till sin webbplats eller annonsernas effektivitet.

Externa länkar:

BetterPrivacy plugin
Behavioral targeting (Wikipedia)

---