WebbanalysKeymetrics

Suboptimera irrelevanta resultat i SERP

Sökmotorer skall ge relevanta resultat vid sökningar, men relevans är relativt och klicken ger en indikation på om relevans fanns i visningen av sökfraserna. Sökmotorerna behöver hjälp på traven genom att man suboptimerar sökfraser som får ytterst få klick men dyker upp i resultatsidor.

Relevans i SERP

Irrelevanta sökfraser mest eftersökta

Vid sökning efter olika sökfraser och ord levererar sökmotorer så relevanta sökresultatsidor (SERP) som möjligt, och målet för en optimering av sidor som indexeras i en sökmotor är att den egna webbplatsen blir synlig i högt upp i sökresultaten på 1:a sidan. Men ibland hamnar irrelevanta ord högt upp i SERP.

Tack vare speciella ordval i artiklar under en längre tid har det blivit rätt så uppenbart att just ord som saknar konkurrens till antalet i sökmotorernas index förefaller relevansen inte riktigt fungera för. Ett exempel på detta är de 3 mest populära sökorden där denna webbplats dyker upp i SERP, de har många visningar men obefintligt med klickningar.

Google's förklaring på hur de rankar och sätter relevans Om man antar att klickningar indikerar relevans så borde sökmotorer som Google lära sig att vissa sajter borde falla i rank och inte synas i sökresultaten.

Att en sida från 2006 som får max 2 klickningar per månad kan ligga i toppen blir då något av en gåta. Men det är ligger mystiken i hur relevansen beräknas.

Suboptimering av sökord

35% av SERP visningarna där denna webbplats varit synlig under en 30 dagars period har utgjorts av 3 enstaka ord, ord som kräver suboptimering för att ramla ner i SERP och på så sätt "hjälpa Google" med relevansen. Däremot på de sidor som det är frågan om krävs optimering av andra fraser, det är ju dessa som borde vara relevanta för sidorna ifråga och inte de ord som nu får alltför höga ranking värden.

Ett viktigt första steg vid en suboptimering är att veta vilka andra ord som genererar trafik till den sida som kommer att påverkas av suboptimeringen, föga förvånande visar det sig att de inte haft speciellt många klicks till sig från Google varför det är bara att köra igång med att göra sidorna mindre synliga i SERP.

Man får hålla ett öga på irrelevanta resultat i SERP i Google Webmaster Tools rapporten, samt sätta dess resultat i jämförelse med de egna webbanalys-rapporter för att suboptimera enstaka sökfraser om så krävs. För användare som får upp irrelevanta SERP så är valet att helt enkelt byta sökmotor.

---