WebbanalysKeymetrics

Unika återkommande besökare ger balans

När man har över 5 miljoner unika besökare på 2 olika webbplatser i samma nätverk och redovisar siffror som överstiger över 9 miljoner, då är något definitivt riktigt fel i unikhetsberäkningarna. Vad som saknas är en redovisning av antalet unika återkommande besökare, ett mätvärde som många sajtägare nog hellre gömmer i källaren än visar upp för annonsköpare!

TL;DR

KIAindex behöver för att förstärka trovärdigheten på de redovisade siffrorna komplettera de redovisade mätvärdena med unika återkommande besökare. Främst då för att annonsköpare skall få ett lägsta men mycket trovärdigt besöksvärde att utgå ifrån, men även för att underlätta verklighetsförankringen i mätvärdet unika återkommande besökare. Det skulle även tydliggöra varför 3:e parts cookies inte är optimala. Låt gå att be behövs just för nätverksmätningar, men inte för mätning av enskilda webbplatser. En devis att beakta är "Om webbstatistiken redovisar uppblåsta mätvärden, försök att finna ett trovärdigt lägsta värde".

Unika besökare

Unika besökare beräknas på cookies innehållandes ett unika antal tecken, så länge dessa förblir sparade i webbläsare över tid så kan beräkningar baserat på dem ske. Om man mäter nätverkstrafiken med en och samma 3:e parts cookie på två olika webbplatser så är en och samma besökare en enda unik besökare i nätverksmätningen av dessa två webbplatser när samma cookie används. Grovt förenklat är 5 + 5 inte = 9, utan snarare närmare 6 miljoner.

KIAindex vecka 20 - år 2010Detta orsakas av att de besökare som enbart besökt den ena eller andra webbplatsen men inte båda under den tidsperiod för vilken unikheten beräknats gör att antalet unika besökare blåser upp mot 6 miljoner unika besökare.

Ett enkelt test kan man göra genom att först rensa alla cookies i webbläsaren. Därefter loggar man in på Hotmail, läser lite epost och loggar därefter ur. I samband med utloggningen blir man automatiskt sänd till MSN. Därmed har man på så sätt besökt båda av de i MSN nätverket ingående sajterna.

Datainsamlingen fär MSN nätverketAtt båda sajter mäts av anrop till samma datainsamlare ser man t.ex. med Wireshark där data separeras med olika konto-namn i variabeln "ci".

Men...

Delad 3:e part cookie för nätverksmätningen

Delad 3:e parts cookieKikar man i kakburken blir det uppenbart att samma cookie delas mellan de två sitekontona, och denna används i samband med nätverksmätningen.

Pudelns kärna är att om Hotmail och MSN.se delar på samma cookie och att besökare som loggar ur Hotmail hamnar per automatik på MSN.se, så kan inte beräkningen av unika webbläsare på över 9 miljoner ens vara i närheten av korrekt.

Detta baserat på det enkla faktum att majoriteten av Hotmail besökarna blir ju även besökare av MSN.se vid utloggning och Hotmail hade fler unika webbläsare än MSN. Klart som korvspad.

Enligt reglerna på KIAindex gäller:

2.3 Sidor med automatiska redirects får inte inkluderas i de tal som publiceras på KIA-index.


Unika återkommande krävs för lite verklighetsförankring

Fantasisiffran för MSN Nätverket vecka 20 år 2010 är med stor sannolikhet orsakat av att data från Messenger "läckt" över i nätverksmätningen, detta trots att Messenger redovisas med 0 i samtliga kolumner. Messenger förresten, det är ju ingen webbplats utan en applikation (se tidigare artikel) så vad gör den bland webbplatserna på KIAindex?

Med unika återkommande besökare redovisat hade det snabbt blivit uppenbart hur fel dessa felaktiga mätsiffror är, men idag är det endast 1 enda webbplats som redovisar detta. Om det är något mätvärde som fruktas av webbplatsägare idag så är det just unika återkommande besökare. Annonsköpare däremot borde ha krävt att den redovisats för länge sedan, varför så inte skett är ett mysterium.

I samband med ett deltagande på ett TV8 program så berördes detta, men när man som Thomas Mattson på Expressen surrar om hur mycket data man visar öppet (se reportaget c:a 7 minuter in, länk nedan) så gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

Att siffror på unika återkommande besökare skulle finnas på KIAindex var inte sant då programmet sändes, och som sagt är det just nu endast 1 webbplats som redovisar detta idag. Av all den webbstatistik som påstås ligga på Expressen tycks det bara vara 2 mätvärden som redovisas. Påståendet faller platt till marken eftersom det enkelt kan konstateras på sidan "Expressen i siffror" att det inte är speciellt mycket som redovisas.

Intern länk:
Artikel om Messenger och dess trafikmätningar

---