WebbanalysKeymetrics

E-postmarknadsföring missriktad av mental fetma

Attraktiva erbjudanden via e-postmarknadsföring från leverantörer är mycket vanligt, men det gäller att mental fetma inte lyser igenom och i värsta fall skadar kundrelationen. Proaktiva e-postmarknadsförare som fortlöpande analyserar sina kampanjer har större chans att eliminera felkällor.

Attraktiva erbjudanden via email

E-postmarknadsföring av iPhone via email

Som kund till ett företag kan attraktiva erbjudanden ofta vara av intresse, och e-postmarknadsföring är en kommunikationsform som används av leverantörer i olika omfattning. Utskick av erbjudanden ser bättre ut i HTML format men ofta blir bildinnehållet blockerat, likväl tycks HTML mail skickas ut i stor omfattning.

Att inlänkade bilder och objekt blockeras är ett mycket vanligt förekommande försiktighetsmått, som exempel så har tjänster som Hotmail och Yahoo! Mail sådan funktionalitet aktiv.

Exponeringsstatistik ger indikation

Med tanke på att mätning av exponeringarna av utskickad information är mycket vanligt borde utskick i HTML minska, i varje fall till de mottagare som inte ser utskicket korrekt utan som istället klickar på länkar till HTML sidor.

Givetvis är förutsättningen att e-postmarknadsförare förstår detta vilket inte riktigt verkar vara fallet ännu.

E-post-marknadsföring som mottagits de senaste månaderna tycks indikera att denna insikt inte ännu kommit alla tillgodo.

Missar vid e-postmarknadsföring

Exempel på missar är när man i det kunddata som används av e-postmarknadsförare använder efternamn istället för förnamn i ett glatt "Hej Johansson" som inledning på ett email, något som för länge sedan upphörde vara komiskt. Idag är det istället mer en indikation som mottagare använder för att avfärda email som irrelevanta för att sedan radera utskick efter ha sett detta i första raden.

Oemotståndligt erbjudande men grymt missriktatDet förefaller som om få e-postmarknadsförare tycks ha koll på om det inte vore bättre att skicka text/RTF email än HTML dito, liksom att notera vilka mottagare som klickat på käcka länkar av typen "Kan du inte se bilderna i detta email? Klicka här!".

Kan mottagaren inte se bilderna så skicka i ett annat format! Att inte känna till vilka produkter som en kund redan har köpt är även det en indikation på kvalitativa brister i det kunddata på vilken de utvalda mottagarna av e-postmarknadsföringen valts ut från.

Det meningslösa i detta specifika fall blir uppenbart då produkten som erbjuds redan innehas av mottagaren och är inköpt av företaget ifråga. För att attrahera kunder med riktad e-postmarknadsföring måste e-postmarknadsförare undvika elementära misstag, liksom att med analysen på effektiviteten av utskick även återkoppla detta till efterföljande initiativ. Att slentrianmässigt skicka ut erbjudanden i t.ex. fel format på utskicket eller fel målgrupp gör att man meningslöst kastar bort en del av sin marknadsföringsbudget.

Att uppvisa mental fetma (i.e. dålig slutledningsförmåga) sänder ut fel budskap till kunden och gör i värsta fall att kunder väljer att avböja utskick.

---