WebbanalysKeymetrics

Hitta boostar webbstatistik med popup

Hitta och Eniro har länge lekt katt & råtta med sin webbstatistik i ett antal år, och här är ett exempel på hur Hitta boostar siffrorna med en och annan popup.

Inbäddning av innehåll externt

Minimalt med information driver besökaren mot länken

Ett sätt att hissa upp mätvärden i webbstatistik sker genom att bädda in eget material på externa webbplatser och länka till sin egen webbplats.

Är det egna materialet relevant eller väcker intresse hos besökaren kommer ett klick på en utgående länk med stor sannolikhet. Fler besökare = högre rank i KIA-index!

För webbplatsägare, där en ökning av antalet besökare ger klirr i kassan, är det viktigt att etablera samarbeten med andra välbesökta webbplatser.

Genom att inbädda en förminskad kartbild med åtföljande länk till en tydligare kartbild eller väderinformation som länkar till en mer utförlig presentation av vädret får innehållsleverantören en noterbar ökning av antalet besökare till sin egen webbplats.

I exemplet syns ett sådant exempel. Den förminskade kartbilden ger ytterst lite information vilket med stor sannolikhet triggar besökaren till att klicka på länken

"Visa karta på Hitta.se", och därmed har Hitta.se skördat ytterligare en besökare till sin webbstatistik.

Interna hänvisningar vanligt hos koncerner

Ett annat exempel sker hos koncerner, vilka har ett flertal stora webbplatser, där intern hänvisning av detta slag är regel snarare än undantag. Genom att proaktivt se till att trafiken förflyttar sig runt i den egna sfären blir den positiva effekten att man spär på volymen besökare ytterligare.

Sveriges just nu största webbplats Aftonbladet har framgångsrikt gjort just detta i många år och är ingalunda ensamma om det. Länksamarbeten är en booster som per automatik ger en förbättrad ranking i KIA-index utan att synas.

Enligt KIA-index reglerna

KIA-index regel om popup

Hitta.se följer dessutom i detta exempel reglerna enligt KIA-index, genom att vara smarta nog att bara ge ett minimum av information först får man ett garanterat ett klick från varje besökare.

Popup med mätkod laddas efter klicketDärmed är Hitta.se i hamn med den förmodade målsättningen att hjälpa upp sin webbstatistik med fler besökare, varje kartklickare ger ännu en unik besökare.

Liknande metoder används i en omfattning som troligen majoriteten av de stora sajterna tillämpar, vissa i enlighet med reglerna och andra med kreativa varianter som inte alltid följer reglerna. Kreativa metoder där mättaggar placeras utanför den egna domänen är ett exempel på fusk.

Utan en inblick i och eller tillgång till rådatat som webbstatistiken beräknas ifrån har KIA-index som organisation ytterst små möjligheter att säkerställa att regelverket efterföljs.

När dessutom inte alla webbstatistiksystem, som idag är godkända av KIA-index, heller har funktionaliteten att kunna kan exportera rådata så finns det begränsade möjligheter för kontroller.

Försprång kan erodera

Att påstå att Hitta.se "cementerat försprånget till konkurrenten Eniro" är en sanning med modifikation, speciellt om försprånget är baserat till stor del på länksamarbeten och dylikt.

Nya mätvärden krävs för transparens

Fördelning av de unika besökarnas ingångstyperDen publika webbstatistiken som presenteras på KIA-index saknar fortfarande givna mätvärden vilka webbstatistiksystem skall kunna ta fram.

Ett sådant mätvärde som det av någon anledning duckats för så länge är "unika återkommande besökare", d.v.s. den volym av besökare som besökt webbplatsen före den aktuella mätperioden och nu gjort återbesök.

Grundregeln med detta värde är ju större andel av en marknad desto större procentuell andel unika återkommande besökare av den totala mängden unika besökare. Men tills dess att utvecklingen tar fart och KIA-index visar framfötterna förblir detta mätvärde dolt.

Ett annat mätvärde som skulle visualisera viktningen vad gäller hur besökare kommer till en webbplats är vilka "ingångstyper" (eng. entry types) som besökarna har. Boostning via en annan webbplats med länkar gör att dessa besökare återfinns ibland de hänvisande webbplatserna (eng. external referrer) i webbstatistiken om rätt typ av hänvisning sker.

Genom att boosta med länkar på andra webbplatser kan man snabbt öka på antalet unika besökare. Men för den som använder KIA-index för att finna välbesökta webbplatser att annonsera på gäller det att syna besöksvolymen, det gör man säkrast med mätvärdena unika återkommande besökare och ingångstyper.

Externa länkar:

Hitta.se: "Vi har cementerat försprånget"
KIA-index mätregler

---