WebbanalysKeymetrics

Grumlig vattenlinje för mobilamätningar

Presentation av mätdata på KIAindex för mobila webbplatser, där mobiltelefoner och handburna enheter skall redovisas, kräver godkända verktyg. Godkännandet är emellertid ingen garanti för att mätvärdena är pålitliga, mycket beroende på hur pass väl identifieringen av enheterna sker.

Hur djup är vattenlinjen?

Validera alltid vattenlinjen

Vid jämförelser av mätdata från olika system krävs att en pålitlig vattenlinje finns för att initialt sett säkerställa att siffrorna inte spretar åt alla håll. För detta krävs att mätmetoderna är av ett likartat slag, detta är steg 1 som bör noga utvärderas. Sidvisningar är perfekta för just det ändamålet = steg 2, bara man har kolla på autorefresher.

Att ha en vattenlinje som inte går att validera eller bevisligen ger felaktiga mätvärden innebär att alla jämförelser mot denna är omöjligt att verifiera. Lite som att dyka ner i vatten utan att veta djupet.

I mätsammanhang så kan vattenlinjen liknas vid de veckosummeringar på sidvisningar som finns att tillgå, djupet kan förenklat baseras på dimensioner som t.ex. de olika mobiltelefonernas modelbeteckningar. Detta är steg 3.

Verifiera på agentsträngen

Vem är du vem är jag

Majoriteten av de mobila enheterna som används identifierar sig tydligt i den s.k. user agent strängen, du kan enkelt här se din user agent sträng här hos WURFL (öppnas i nytt fönster).

För att visualisera detta med en mobil duger gott en Samsung Galaxy S III, den snurrar tack vare Android som OS och med en snabb check kan detta bekräftas.

I user agent finns även en del andra relevanta detaljer, bl.a. påträffas även modelversionen (GT-I9300). Att det handlar om en mobil är därmed tämligen enkelt att validera, i ett verktyg som Digital Analytix får man snabbt fram detta med ytterst liten ansträngning. Att identifiera mobiltelefoner och handburna enheter kan man bara konstatera vara en mycket enkel uppgift då user agent påträffas med varje enstaka mätning som sker.

Samsung S III skärmdata

Definitionen av en mobilenhet

Fritt saxat från det aktuella KIAindex regelverket finner man att mobiltelefoner och handburna enheter är trådlösa enheter knutna till mobiltelefonnätverk eller WiFi/Wlan.

Definition för en mobiltelefon är att den är en enhet som kan accessa webbplatser och som har en skärm som är mindre än 7 tum* (* antalet tum är valt med avseende på dagens enheter och kan komma att förändras i framtiden).

Här påträffas en detalj som det i user agent inte finns underlag för att kunna säkerställa, ingenstans står det något om skärmstorleken. Antingen så identifierar man enheten baserat på modelnumret/modeltypen som en mobil, eller så försöker man jazza till det hela med lite JavaScript för att säkerställa att enheten har en s.k. viewport som är mindre än 659 pixlar.

Den första metoden är pålitlig och koncis, varje unik enhet är klart identifierad för vilken enhetstyp den är. Detta är metoden som Digital Analytix använder.

Den andra metoden däremot har ett noterbart beroende, enbart enheter i vilka JavaScript kod kan plocka fram pixelomfånget kan följaktligen identifieras som mobiler. Om inte så klassas enheten som desktop vilket är helt fel...

Det finns massor av sajter som kan användas för att identifiera olika enheters skärmstorlekar, det är rätt uppenbart att en Samsung Galaxy S III är att klassa som en mobilenhet. Med 4,8 tum så är den dessutom väl under max taket för att klassas som mobil.

standard browsern i en S3

S3'ans standard webbläsare = desktop

Om man testar att surfa till en webbplats vilken mäts med en av de godkända lösningarna så kan man notera att med standard webbläsaren i en S3 så klassas den som en desktop enhet. Pixelmätning är därmed en konstaterad felkälla och opålitligt sätt att identifiera mobila enheter.

Detta sker av den enkla anledningen att S3'ans webbläsare tycks som standard blockera den pixelkontroll som sker av mätkoden på sajten ifråga. Om istället Firefox används på samma S3'a så identifieras den som en mobil, m.a.o. en inte speciellt pålitligt metod men trots detta godkänd!

Diff uppstår p.g.a. felaktig identifiering av mobiler

Vilseledande diff'ar

Om det som i exemplet slår fel på 10% (eller mer vilket hänt) mellan ett godkänt verktyg och ett annat, vore det inte rimligt att då kvalitetstesta metoderna och datat ifråga? Men även kräva redovisning på enhetsnivå för att säkerställa att valutan inte drabbats av deflation eller inflation?

Enhetsuppdeling i Digital Analytix

Gör om gör rätt

Identifiering av enheter sker bäst på den user agent som ingår i mätningen, att i koden försöka sig på detta har uppenbara problem med felaktiga mätvärden som resultat. Dessutom finns problematiken med att mätkoden orsakar snedvridning när filtervillkoren behöver justeras över tid.

Mätverktyg, som med ymnigt ordande i dokumentation om metoder men med noterbar avsaknad på utförlig mätdata och förmåga att leverera sådan, bör betraktas kritiskt. Men främst bör metoden för godkännande inte baseras på en grumlig vattenlinje eller farfars princip utan vara tydligt dokumenterad.

Många är de påståenden vilka luftats i bästa Bagdad Bob stil senaste tiden om mätning som vid närmare granskning visar sig vara, i bäste fall, desinformation. Ytterst sällan finns det en gedigen underbyggd analys i botten, sällan bevisas påståenden med relevant mätdata. Tvärtom, normen är ännu fler förklaringar istället för mätdata som stöder påståendena.

Osökt kommer man att tänka på frasen: "If you torture data enough it will confess".

---