WebbanalysKeymetrics

Nättroll detekteras enkelt

Nättroll är ett gissel för webbplatser där postning av kommentarer inte kräver inloggning eller där moderation saknas, att upptäcka besökare med denna profil är enkelt med webbanalys.

1:a steget trollningsaktivitet

Kommentarer per vecka av ett nättroll

Första steget för att avgränsa nättrollen bland alla besökare är att hitta en artikel där andelen kommentarer är väl tilltaget, speciellt artiklar där kommentarerna innehåller en stor mängd med diametrala åsikter.

Kännetecknande för ett nättroll är att vara en "person som avsiktligt retar upp folk i diskussionsforum på Internet" (enligt Wiktionary), ett ymnigt postande av irrationella ofta vilseledande kommentarer är ett signum.

Nättroll kommer avfärdas som just det av ett antal olika besökare och därmed vara de som postar flest kommentarer på en given artikel.

Som skämtet gick, dom "hårda grabbarna" flyter upp, ofta sporrar mothugg ett nättroll. Tar man ut den ivrigaste av alla nättroll och segmenterar på den så blir volymen av kommentarer tydlig. Åsikter har alla och delade brukar de vara, endast nättroll brinner för att ge ventilera dem i tid och otid på internet. Se bara veckovolymen i 1:a bilden.

2:a steget trollning per timme

Kommentarer per timme över 10 veckor

Vrider man runt mätvärdena en aning så ser man fördelat på dygnets timmar under 10 veckor att den iver med vilken nättrollet kommenterar är fördelat dygnets timmar.

Ivern är som värst på förmiddagen, från 7 till 11 är vederbörande i gasen och hamrar på tangenterna.

Sedan blir ett litet dipp under lunchtimmarna, sedan är det järnet igen med att kommentera. Vid 19 börjar det klinga av, och man kan konstatera att fördelningen av kommentarer gör att nättrollet under många arbetstimmar varit upptagen med att posta kommentarer.

Det blir uppenbart att ett antagande att det skulle röra sig om en person med fritidsproblem inte kan stämma, nästan all aktivitet sker ju dessvärre på arbetstid. Skulle det vara någon som är arbetslös, baserat på tiden som kommenterarna postas, så lägger personen definitivt energi på fel saker kan man tycka...

3:e steget tid spenderad med trollning

Besökstid under trollning

Slutligen som ett 3:e steg blir kan en analys av tiden spenderad per vecka med att kommentera fastställa att det handlar om ett tvättäkta nättroll.

Att på veckobasis spendera 12 - 16 timmar med att kommentera under normal arbetstid är anmärkningsvärt.

Vad kan man då göra med denna insikt? Ett användningsområde är att exkludera nättrollen från sin webbstatistik då de snedvrider 1) spenderad tid markant 2) antalet besök 3) antalet sidvisningar med mera.

Däremot om man tjänar pengar på att exponera annonser eller vill boosta upp sina siffror i publika tabeller så finns kanske ett avgränsat kommersiellt mervärde i att låta nättrollen härja.

Som annonsör borde man dock fråga sig om värdet i de annonsexponeringarna...

---