WebbanalysKeymetrics

Viewport studie

I syfte att tydligt avliva ännu en webbanalytisk myt så genomfördes ett test av det s.k. viewport värdet i mobiler. Viewport metoden förekommer i viss mätkod och man bör undvika den om man inte vill drabbas av ett uppenbart logiskt fel i mätkoden vid identifiering av mobila enheter.

Viewport värden per sidvisning

Felaktig identifiering enkel att testa

Målet med testet var att utröna vilka värden olika unkia mobilemodeller gav ifrån sig, detta föranlett av att ett i Sverige förekommande mätverktyg påträffades med en viewport logik som garanterat gav felaktig identifiering av mobiler.

Risken med att använda en s.k. "viewport" för att särskilja mobiler från tablets och datorer blir uppenbar när man gör ett genomtänkt och avslöjande test, 11 unika enheter deltog under ett par dagar för att samla in data genom att testa sin viewport.

Viewport andelar

Visst kan man med ett så lågt deltagande antal unika besökare avfärda resultatet som gjorde problemet uppenbart.

Men det är bara att notera alla de vanligast förekommande mobiler som mäts fel beroende på hur användaren håller dem positionerade i horisontellt läge och därmed belyser bristen i metoden med viewport.

Snedvridningen påtaglig

Av de viewports som uppmättes i samband med 82 sidvisningar var 18,29% felaktiga vad gäller enhetstypen. M.a.o. duktigt trasig logik i mätkoden.

Om detta var din webbplats, för vilken du publicerade mätvärdena publikt, skulle därmed sidvisningsvolymen vara allt annat än korrekt. Denna felräkning skulle dessutom direkt påverka per automatik antalet besök liksom unika besökare. Enheterna från Apple visade sig vara tämligen och konsekventa i det värde som viewport mätningen tog fram, problemet påträffades istället i en rad olika Android enheter.

Viewport horisontellt kontra vertikaltProblemet för en sajtägare blir därmed att mätdata som har sitt upphov i sidvisningar i mobiltelefoner istället felaktigt (i bästa fall) kommer att tillgodoräknas som sidvisningar på desktop.

Har du 1 miljon sidvisningar på en vecka på din webbplats, och om vi räknar lågt, får du med ett fel på ~20% av totala antalet sidvisningar en markant andel sidvisningar redovisade någon annanstans än där de skall vara. Nämligen din mobilsajt.

Liggande eller stående mobil

Eftersom viewport ändrar sig beroende på hur mobilen håll när mätningen sker kan man enkelt på basis av värdena lista ut den aktulla positionen. Tyvärr dök ingen iPhone 6 upp... Lägre värde för en och samma enhet är att tolka som stående, högre indikerar per automatik en liggande mobil. Dock kan man fastslå att viewport är en värdelös metod för att identifiera mobiler med oavsett max värde!

Check my viewport

Testa din viewport här!

Om du är nyfiken på vad just din mobil får i viewport värde enligt testet med det påträffade maxvärdet 568 pixlar för mobiler, givetvis beroende på hur du håller i den vid anrop på sidan får du olika resultat, så kan du naturligtvis testa det här.

Ett stort tack till de anonyma besökare som deltog i testet!

---