WebbanalysKeymetrics

Webbanalytiker i behov av webbanalyser

Webbanalytiker, som missar att regelbundet revidera den egna sajten, är i behov av webbanalyser. Med fortlöpande webbanalyser och uppdateringar kan man kvalitetssäkra webbplatsen, en breddning av webbanalyserna och lämpliga åtgärder ger snabbare och säkrare webbplats.

"Not secure" gisslet

http fungerarUttrycket "Skomakarens barn går i trasiga skor" passar lite osökt in i sammanhanget, en ofta bortglömd del av att utföra webbanalyser är att en hel del ligger utanför färgglada dashboards, rapporter och konverteringar.

Då och då snubblar man över publika sajter som fortfarande lite märkligt skyltar med "Not Secure" bredvid URL'n i webbläsaren, en säker indikation på att de webbanlyser som utförs av webbanalytikern saknar omfånget som skulle fångat in t.ex. detta fel.

Med tanke på hur länge det varit uppenbart att detta skulle komma att ske borde det inte förekomma, nu dessutom när det finns gratis certifikat tillgängliga nu hos t.ex. Let's Encrypt så är tröskeln för att aktivera detta mycket lågt.

Att ingen av deras studenter uppmärksammat dem om detta är kanske mer en indikation om något som saknas i kursplanen.

not secure varning

Säkerställ HTTPS

Det enklaste testet som finns är att lägga till ett "s" i anropet, på så sätt kan man direkt se om HTTPS är aktivt. Om inte kommer webbläsaren att larma.

Sedan Juli 2018 så larmar Google Chrome om detta (och fler webbläsare följer detta beteende), de flesta hostingföretagen har gjort det enkelt att aktivera detta oftast genom ett klick i en kontrollpanel.

Med andra ord finns det inga ursäkter att inte aktivera HTTPS utan det är bara att sätta fart.

Digitalanalytikerns utmaningar

Vad gör då en webbanalytiker (mer i tiden snarare digitalanalytiker) förutom att dra rapporter från ett webbanalysverktyg?

En utökad webbanalys tar fram skavankerUtöver de sedvanliga uppgifterna med rapportering, segmentering och konverteringsanalys etc etc finns angränsande uppgifter som t.ex. webbplatsvalidering.

Viktiga uppgifter är bl.a. säkerställande av HTML syntaxen på sidorna, revisioner av ingående komponenter och inkluderad kod (CSS, JS moduler, externa fonter med mera), en stor hjälp är Lighthouse som i Google Chrome påträffas som "Audit" i menyraden (tryck F12).

Värt att testa är även webbserverns versionshantering samt vilka headers som denna sänder ut.

Ett par verktyg för att komma vidare finner du nedan.

Externa länkar:

Check your web server security headers
Markup validation service
Test your mobile website speed

---