WebbanalysKeymetrics

Synlig internetannonsering

Vissa webbplatser är fyllda med reklam som t.ex. dagstidningarnas, vilket finansierar dessa till olika grad och för annonsören så är prisbilden olika beroende på placeringen av annonsen på sidorna. Ju mer synligt och högre upp desto dyrare, och det är här man som annonsköpare kan lura sig själv genom att göra antaganden som inte baseras på fakta. Det finns ingen garanti för att annonsen blivit sedd trots statistik på exponeringar och klickningar på annonsen.

Skärmupplösningen döljer ibland annonser

Låt säga att besökaren anländer till en webbsida, och sidan laddas in i webbläsaren. Om besökaren har tillräckligt stor upplösning på sin bildskärm så är hela bredden av sidan synlig, och även de annonser som finns exponerade på höger kanten.

Men alla besökare har inte tillräckligt hög upplösning, och kan som följd inte direkt se annonser i högerkanten. En myt bland annonssäljare är att besökare skulle scrolla till höger, man kan enklast fråga sig själv om det stämmer. Vad som händer är att besökaren med en bildskärm inställd på 800 x 600 kan se en skalad del av annonsen men som annonsköpare är kostnaden ofta densamma trots att exponering inte var fullständig.

Externa annonser kan blockeras

Ännu mer felvisande blir statistiken för annonsexponering om man mäter på annonser vilka sänds från en helt annan domän än den man besöker. Stoppas inte bilden av säkerhetsinställningarna i webbläsaren, så kan olika aktiva plugins i webbläsare helt blockera exponeringen av annonsen.

Kvar av sidans ursprungliga 3 stora annonser är enbart en uppe i toppen, och trots att användarens webbläsare blockerar annonser från den domänen så slinker den igenom. Detta sker tack vare att man dolt avsändardomänen i en .js fil vilken när den laddas in i webbläsaren och exekveras gör ett anrop ut och drar in bilden. Skulle en besökare klicka på den kvarvarande annonsen så kan detta fortfarande komma att blockeras av olika säkerhetssystem, klicket registreras men i verkligheten så kommer besökaren inte att se landningssidan

Optimera visningen av dina annonser

Vad kan man då som annonsköpare göra för att säkerställa exponeringen av den egna annonsen? Första steget är se till att annonsen helst sänds ut från samma domän som sidinnehållet, detta för att minska risken för blockering. Det andra steget är att ta reda på vilken skärmstorlek besökarna till den webbplats annonsen placeras på har.

Genom att använda sig av en annons baserad på Flash kan man enkelt baka in javascript kod så att varje gång annonsen visas så sker en notering av exponeringen i det egna webbstatistikverktyget. Detta gör att man kan mäta bl.a.:

- Skärmupplösning på de enheter vilka annonserna visas på
- Varifrån besökarna kommer med ledning av den domän som deras IP nummer är registrerade på

Som annonsköpare så får man därmed direkt kontroll på verkliga exponeringsantalet kontra vad annonsleverantören redovisar (utefter deras förutsättningar att korrekt mäta leveranser av annonsen), möjlighet att fastställa ut hur många exponeringar som troligen inte ses av besökarna p.g.a. skärmupplösning och möjlighet att mäta konverteringsgraden från annonsvisningen istället för efter klicket till den egna webbplatsen.

Alla tjänar på att kritiskt analysera

Om man som exempel har 938 923 exponeringar av en annons (som sker längst till höger bortom 800 i bredd) till besökare med en alltför låg upplösning och betalar 1 krona för varje sådan visning så är det där troligen lika många kronor går upp i rök. Det är sådana siffror som försämrar trovärdigheten för Internetbaserad annonsering och webbplatser som annonsbärare. Därför tjänar både annonsörer och annonssäljare på att kritiskt granska och analysera siffrorna bakom onlineannonser.

Konverteringar ska också mätas

Webbanalys av exponeringen är bara början på mätningen av en internetannons. Annonsörens syfte är ju att besökare skall klicka på annonsen och då kommer man osökt in på vad man på engelska kallar "funnels". Just konverteringar och "funnels" är riktigt spännande, för med stöd av mätningsdata har man som annonsköpare möjlighet att följa upp och fastställa värdet av olika annonskampanjer som sker online.

---