WebbanalysKeymetrics

Windows Live visar svaga livstecken

Sedan ett antal månader har Windows Live varit igång, men den har gett ytterst svaga livstecken ifrån sig. Frågan är kanske när snarare än om den kommer att ta upp kampen om marknadsandelar med Google i Sverige, för MSN tappar just nu mer än vad Windows Live ökar.

Efter MSN sök kommer Windows Live

I oktober 2006 började Windows Live på allvar att synas i webbstatistikrapporter, och är tänkt att på sikt ersätta MSN's sök. Nästan 6 månader senare är det därför intressant att undersöka hur Windows Live lyckats med att vinna marknadsandelar på sökmotormarknaden.

Storlek efter hänvisning

Hänvisningar från sökmotorer är en säker indikation på om de används och ger sökresultat som för besökaren är relevanta nog att klickas på. En tydlig trend kan utläsas när man gör en jämförelse mellan Windows Live och MSN sök. Men vad som viktigare är att notera är det synliga faktum att ökningen av Windows Live hänvisningar är mindre än den andel MSN sök hänvisningar minskat med (baserat på ~800k unika webbläsare).

Andelen hänvisade besökare av samtliga identifierade sökmotorer

Även Sesam kämpar för marknadsnärvaro

Sesam är liksom Windows Live relativt ny på marknaden, och har dessutom långt kvar till en 1% andel av hänvisningarna. Och till skillnad från Windows Live saknar Sesam den exponering som den förre har.

Hög exponering ger möjligheter

Den fördel som Windows Live har är att i varje Messenger finns det en sökbox som ger sökresultat i Windows Live.

När det introducerades i Messenger för ett par år sedan gav det MSN sök en märkbar boost, men den extra draghjälpen förefaller ha klingat av rejält. Just inbäddat sök tycks många använda, i den hänvisningssträng från bl.a. Google kan man utläsa om besökaren använt Google's webbgränssnitt eller sökboxen i webbläsaren.

Inbäddat sök kommer att öka

Eftersom konkurrensen om besökarens uppmärksamhet är stor så blir inbäddat sök allt viktigare, och ökningen för Windows Live kommer troligen att drivas av övergången till MS IE 7 och en ökande Messenger publik. Än så länge har vi bara sett början av en ökande interaktion mellan webbplatser, skrivbordsapplikationer, och sökmotorerna.

Inbäddad Windows Live i MessengerWindows Live har inte plockat upp den hänvisningstrafik som klingat av från MSN sök, och det är synligt i webbstatistikrapporter på många webbplatser. Relevansen i sökresultaten kan bli en faktor som väger över till dess fördel, men även den grad av exponering som den har i olika applikationer från Microsoft.

Google plöjer vidare med Google sök i bl.a. Firefox, och har alltjämt en mycket stark ställning i toppen av hänvisad trafikvolym från sökmotorer. Dock skall man komma ihåg att viss trafik från Google kan komma från webbplatser och söksidor som använder dess funktionalitet.

Som en effekt av vissa sökmotorers minskade exponering vad gäller hänvisningar kan allt mindre annonspengar kommer deras väg eftersom de inte levererar tillräckligt många besökare, och då givetvis ut ett kvantitetsperspektiv.

---